O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) promove unhas axudas para impulsar a creación da túa páxina web, tenda online ou/e promoción do teu negocio mediante as redes sociais.

Requisitos:

Ser autónomo e que o teu proxecto teña menos de 42 meses de antiguidade, tamén poden optar a este tipo de subvención as sociedades mercantís, cooperativas, asociacións e outras entidades con personalidade xurídica propia e as sociedades civís, comunidades de bens e outras entidades sen personalidade xurídica propia sempre que teñan un NIF e cuxa constitución que esté documentada e presentada  a autoliquidación do imposto de actos xurídicos documentados.

Accións subvencionables:

Inclúense activos como patentes, licencias, coñecementos técnicos e outros dereitos de propiedade intelectual, entre os que se incluen páxinas web e plataformas de comercio electrónico.

Ademáis, puedes optar a estas axudas  tamén para servizos de asesoramento para a posta en marcha do teu proxecto como pode ser a creación da estratexia de marketing dixital e a xestión das túas redes sociais.

Solicitudes:

Presentaranse por vía electrónica en http://www.tramita.igape.es. O prazo finaliza o 22 de febreiro de 2020.

Se queres ter máis información, podes poñerte en contacto conmigo aquí:

9 + 5 =